Ostatní elektroinstalace

Konvenční elektroinstalace

Konvenční elektroinstalace je nejjednodušším a pro uživatele se standardními nároky na ovládání i nejlevnějším typem elektroinstalace. Spotřebiče jsou ovládány standardními vypínači a přístroji, vzájemně propojenými klasickými silovými kabely. Žaluzie jsou zpravidla ovládány pouze lokálně, bez možnosti skupinového nebo centrálního řízení a zásuvkové okruhy nebývají ovládány vůbec. Teplota je řízena jedním centrálním termostatem, který reguluje celý dům podle jedné referenční místnosti. I u klasických elektroinstalací je možný vzdálený přístup pomocí internetu nebo SMS, ale vždy ve velmi omezené míře a s propojením jen na konkrétní lokální okruhy. Některé funkce lze v instalaci řešit pomocí programovatelných relé, jako je například systém EASY od společnosti Eaton.

Bio-elektroinstalace

Bio - elektroinstalace domu je elektrická instalace zaměřená na snížení množství elektromagnetické energie vyzařované z elektrického vedení v domácnosti. V blízkosti vodiče pod napětím se vytváří slabé elektromagnetické pole, které může způsobit problémy osobám citlivým na tento jev, především v místnostech jakou jsou ložnice nebo dětské pokoje. Proto existují moduly, umístěné v rozvaděči, které monitorují, zda je daný spotřebič (např. lampička u postele) sepnutý. Pokud spotřebič vypínačem vypneme, modul odpojí celé vedení od napětí a pouze nízkým stejnosměrným napětím skenuje, zda nebyl spotřebič připojený do tohoto okruhu zase sepnut. V takovém případě opět připojí okruh na síťové napětí. Jiný možný přístup k bio – elektroinstalaci je použití stíněného kabelu, který snižuje vliv elektromagnetické pole tím, že svede energii zachycenou stíněním na zem.